“Onze zoon smeert nu zijn brood zonder dat heel zijn bord onder de boter zit”

Ergotherapie en dagelijks handelen

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het handelen, zodat mensen kunnen meedoen in het dagelijkse en maatschappelijke leven. Bij ergotherapie staat het ‘doen’ centraal. De activiteiten die problemen opleveren en die voor de hulpvrager belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt en de eigen omgeving wordt daarbij betrokken. Het kan hierbij gaan om knutselen, schrijven of zelfstandig je werk maken op school, maar ook jezelf aankleden, eten, (huishoudelijk) werk,  of hobby’s.

Bij ergotherapie wordt onderscheid gemaakt in drie handelingsgebieden waar hulpvragen binnen kunnen vallen:

  • Wonen / zorgen
  • Werken / leren
  • Vrije tijd / spel

Naast hulpvragen van individuele cliënten kunnen hulpvragen bijvoorbeeld ook komen vanuit scholen, verenigingen en gemeenten.

Wat doet de Ergotherapeut?

  • In het eerste gesprek wordt samen met u de vraagstelling voor de ergotherapie uitgewerkt. Daarbij is uw mening en wat u belangrijk vindt het uitgangspunt;
  • Daarna worden de benoemde problemen geanalyseerd, bijvoorbeeld door een observatie in de eigen omgeving en/of het afnemen van vragenlijsten of een test;
  • Samen met u wordt het plan van aanpak opgesteld;
  • Bij de uitvoering van het plan van aanpak staat het praktisch bezig zijn centraal, waarbij u wordt begeleidt, gecoacht en advies krijgt over dagelijkse handelingen die problemen opleveren. Dit kan door te bewerkstelligen dat u de ervaren beperkingen opnieuw of op een aangepaste manier kan uitvoeren door uw mogelijkheden te benutten en te vergroten, dan wel door de omgeving aan te passen en/of te gebruiken. De behandeling vindt bij voorkeur plaats in de omgeving waar het probleem ervaren wordt. Wij komen bijvoorbeeld vaak aan huis of doen observaties op school.

Voor wie?

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die, tengevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling of handicap zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Ergotherapie helpt bij het oplossen van problemen en is gericht op het mogelijk maken van deze dagelijkse activiteiten/bezigheden. 

Foto impressie

Leer het team kennen!

Lees meer over het team
Marian Polderdijk Peeters - Ergotherapie Wijchen

Marian Polderdijk - Peeters

Ergotherapeut en Praktijkhouder, kinderen 0 – 18 jaar
Saskia Daam Sengers - Ergotherapie Wijchen

Saskia Daam - Sengers

Ergotherapeut, volwassenen en ouderen

Caitlin Garot

Ergotherapeut, Kinderen 0 – 18 jaar

Linda Vonk

Ergotherapeut, kinderen en volwassenen
×