Evaluatie

Wanneer aanvragen betreffende  voorzieningen of hulpmiddelen zijn afgehandeld en/of uw programma is afgewerkt en u heeft verder geen nieuwe hulpvragen meer, eindigt de therapie.

Tijdens de behandeling maar ook bij de afronding wordt het effect van de ergotherapie geëvalueerd.  Het huidige handelen wordt vergeleken met de doelen van het  plan van aanpak en samen met u wordt de ergotherapie afgerond. Soms gebeurt dit ook door het toesturen van een anonieme enquête. De ergotherapeut rapporteert het verloop van het programma aan uw huisarts of specialist. Indien wenselijk ontvangt u hiervan een kopie.