Ergotherapie voor Wijchen – Nijmegen – Lindenholt – Dukenburg.

Inventarisatie en diagnostiek van de ergotherapeut

Wij komen nagenoeg altijd bij u thuis. Dit geldt voor zowel het eerste gesprek als voor de eventuele vervolgtraining of -advisering. In uw eigen omgeving kunt u namelijk beter aangeven hoe bepaalde problemen ontstaan en wat u belangrijk vindt.

In de praktijk is gebleken dat dit een zeer effectieve manier is om problemen het hoofd te bieden. Tijdens onze eerste afspraak staan de problemen die u ervaart centraal. Deze problemen ten aanzien van wonen/zorgen, werken/leren en vrije tijd/spel worden besproken en samen met u in kaart gebracht.

Dit wordt gedaan tijdens een gesprek, maar kan ook in de vorm van specifieke inventariserende lijsten, testen of observaties. Aan de hand van deze informatie wordt samen met u een plan van aanpak opgesteld.