Ergotherapie voor Wijchen – Nijmegen – Lindenholt – Dukenburg.

Inventarisatie / diagnostiek van de kinderergotherapeut

Na aanmelding bij de praktijk wordt er aan u een inventariserende vragenlijst gemaild om een indruk te krijgen van uw hulpvragen. Tijdens de eerste afspraak wordt de hulpvraag van u en uw kind voor ergotherapie verder doorgenomen. De belangrijkste problemen bij dagelijkse activiteiten op de gebieden van wonen/zorgen, werken/leren en vrije tijd/spel worden besproken en in kaart gebracht.

Het kan ook zijn dat de vraag specifiek vanuit een school of leerkracht komt. Dan zal er, na toestemming van de ouders, ook veel overleg met de leerkracht plaatsvinden.
Naast een inventariserend gesprek wordt er, gerelateerd aan de hulpvraag, ook nog op andere manieren informatie verzameld. Dit kan zijn door:

  • gerichte observaties (mogelijk ook thuis of op school)
  • relevante testen
  • vragenlijsten
  • overleg met eventueel ander betrokken hulpverleners of betrokken personen (leerkrachten / ambulant begeleiders)

Indien u meer informatie wenst over observaties, testen en vragenlijsten die in de praktijk worden gebruikt, kunt u hier klikken.

Nadat de mogelijkheden en beperkingen van het kind in kaart zijn gebracht en alle informatie van de vragenlijsten is verzameld, wordt een diagnostisch verslag gemaakt. Hierna wordt bekeken of verdere begeleiding door de ergotherapeut zinvol is en worden gezamenlijk de doelen bepaald en een behandelplan opgesteld.