De behandeling kan bestaan uit:

  • Het trainen/ oefenen van activiteiten
  • Het anders leren uitvoeren en/of aanpassen van activiteiten
  • Het (begeleiden van) aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen bij verschillende instanties ( zorgverzekeraar / UWV / WMO)
  • Advies en instructie:
    Dit kan zijn in de vorm van advies aan de ouders / leerkracht. Maar ook wanneer het kind een voorziening of hulpmiddel nodig heeft, kan de praktijk advies geven over het meest geschikte hulpmiddel of aanpassing afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van het kind. Dat kunnen kleine hulpmiddelen zijn, zoals een schrijfhulpmiddel of aangepaste schaar, maar ook grotere voorzieningen. Soms heeft een kind bijvoorbeeld aangepast meubilair nodig op school. Als ergotherapeut zijn wij goed op de hoogte van de hulpmiddelen en aanpassingen die op de markt zijn. Doordat wij contacten hebben met de leveranciers is het mogelijk om diverse voorzieningen uit te proberen voordat we deze bij desbetreffende instanties gaan aanvragen. Eventueel kan het kind worden begeleid in het leren omgaan met het hulpmiddel thuis of op school.

Evaluatie

Tussen de behandelingen door en aan het eind van de behandelingen, wordt er geëvalueerd of er vooruitgang zichtbaar is en of doelen bijgesteld moeten worden. De behandeling zal afgesloten worden met een verslag. Dit verslag zal gestuurd worden naar de verwijzende arts. Vaak wordt er ter evaluatie van de geboden therapie een anonieme enquête toegestuurd.