Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 10 uur per kalenderjaar. Veel verzekeraars hebben ergotherapie ook in het aanvullende pakket opgenomen. U kunt in uw polis nakijken of dit voor u ook van toepassing is.

Omdat ergotherapie in de basisverzekering valt, valt ergotherapie wel onder het eigen risico. Als u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft (vaak is dit €385), zult u een eigen risico moeten betalen. Is uw eigen risico al op, dan merkt u helemaal niets en hoeft u niets te betalen voor uw behandelingen. Mocht u hier specifiek vragen over hebben, kunt u altijd contact opnemen met onze praktijk of uw zorgverzekeraar.

Houdt u er rekening mee dat u extra, niet vergoede, behandelingen zelf dient te betalen. U dient de uren zelf mee in de gaten te houden. Als u of uw kind in hetzelfde kalenderjaar bij een andere praktijk ergotherapie heeft gehad, wordt dit op het budget van de ziektekostenverzekering in mindering gebracht.

Ergotherapie Wijchen e.o. heeft in 2017 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en hanteert de tarieven die hierin zijn afgestemd.

Vragen?

Heeft u een vraag over de vergoeding of verwijzing? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.