Klachtenregeling

  • U mag ervan uitgaan dat elke ergotherapeut haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling, de praktijk of de manier waarop uw ergotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken.
  • Om te beginnen is het raadzaam om een gesprek aan te gaan met uw ergotherapeut of contact op te nemen met de praktijkhouder (Marian Polderdijk - Peeters). Als u zich daar zekerder bij voelt, kun u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn of uw klacht op papier te zetten.
  • Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn of onvoldoende oplossing bieden. Of er is een geode reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg.