Wat doet de Ergotherapeut?

  • In het eerste gesprek wordt samen met u de vraagstelling voor de ergotherapie uitgewerkt. Daarbij is uw mening en wat u belangrijk vindt het uitgangspunt;
  • Daarna worden de benoemde problemen geanalyseerd, bijvoorbeeld door een observatie in de eigen omgeving en/of het afnemen van vragenlijsten of een test;
  • Samen met u wordt het plan van aanpak opgesteld;
  • Bij de uitvoering van het plan van aanpak staat het praktisch bezig zijn centraal, waarbij u wordt begeleidt, gecoacht en advies krijgt over dagelijkse handelingen die problemen opleveren. Dit kan door te bewerkstelligen dat u de ervaren beperkingen opnieuw of op een aangepaste manier kan uitvoeren door uw mogelijkheden te benutten en te vergroten, dan wel door de omgeving aan te passen en/of te gebruiken. De behandeling vindt bij voorkeur plaats in de omgeving waar het probleem ervaren wordt. Wij komen bijvoorbeeld vaak aan huis of doen observaties op school.

Voor wie?

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die, tengevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling of handicap zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Ergotherapie helpt bij het oplossen van problemen en is gericht op het mogelijk maken van deze dagelijkse activiteiten/bezigheden.